KZ

Главная страницаФестиваль педагогов
Абу Насыр Аль-Фараби
Великие имена

Автор: Великие имена

Материалы автора:

1
13 января 2019   

Абу Насыр ибн Мухамед Тархан ибн Узлаг Аль-Фараби родился в 870 г. в городе Фараб. Этот город находился на берегу реки Сырдарья при впадении в нее реки. Родился Абу Насыр в семье военачальника, выходца из кыпчакской среды. Позже город Фараб стал называться Отраром, развалины которого сейчас находятся в Южно-Казахстанской области.

С детства Абу Насыр был очень любознательным мальчиком, увлекся науками, изучал персидский, греческий языки, читал научные трактаты на этих языках. Любимым его местом времяпровождения была богатейшая библиотека в Отраре, которая по числу книг была второй после знаменитой Александрийской библиотеки.

Продолжать cвое образование молодой философ отправился в город Багдад, столицу и культурный центр Арабского халифата, который считался Меккой для интеллектуалов того времени. По пути он побывал во многих городах Ирана: Исфахане, Хамадане, Рее (Тегеран). В БагдӘл-Фараби дүниенің білім және ой тарихынан құрметпен орын алған ұлы түрік ғалымы, ойшылы. Физика, химия, медицина, математика ғылымдарында және философияда жеткен нәтижелерімен Еуропа мәдениетінде үлес қосқан, кітаптары XVIII ғасырдың соңына дейін Еуропа университеттерінде оқылған түрік дарыны.Шын аты –Махмұт. Фараби Түркістанда, Фараб (Отырар) қаласында 870 жылы дүниеге келді. Әкесі- қорған басшысы Махмұт Тұрпан. Батыстың білім әлемінде оны әл-Фарабиус атымен таниды. Фараби оқып –жазуды туған қаласында үйреніп, заманының ең атақты ғұламаларынан сабақ алды.Тәлімін кеңейту үшін әуелі Иранға,кейін Бағдатқа кетті.Фараби Бағдадта болған кезінде кілең атақты кісілерден дәріс алған және өзі де сабақ оқытқан. Әсіресе логика және грамматика пәндері мен араб тілін меңгеруді осы қалада жалғастырды. Өзі діншіл адам еді.Исламның ақылға негізделген дін екеніне сенетін.Ол парсы,араб,латын және грек тілдерін үйренді.Әсіресе грек ойшылдары Аристотель мен Платон пікірлерінің синтезін жасауға және Сократ философиясының негізін жарыққа шығаруға көп еңбек етті.Сондықтан да өзін «Хадже-и-сани»,яғни «Екінші ұстаз» деп аталады.941 жылы Алеппоға келді.Ол жылдары Алеппо Сейфуддевле Әлидің қол астында еді.Бұл түрік әкімі түрік оқымыстысы Фарабиге үлкен сый-құрмет көрсетіп,оны сарайына алды.Кейбір деректер Фарабидің өзіне ұсынылған шенді алмай,күндіз көкөніс өсіріп,түнде шам жарығымен философиялық ойлар жазумен айналысқандығын көрсетеді.Фараби-алғашқы ислам философы және ислам философиясын қалаушы.Кейбір зерттеушілердің пікірінше,Фарабидің «Ат-талисмус-сани» атты ең-бегірек философиясына еліктеушілік.Олай болса бұл өте жемісті елік-теушілік,өйткені ол өзінен кейінгі бүкіл дүние ой-пікіріне құрмет көрсеткен Ибн Сина осы кітаптың арқасында грек философия- сын үйренген.Ибн-Сина былай деген еді: «Бір кітап дүкенінен сатып алған Фарабидің кітабын оқы-ғанда,бұрын еш түсіне алмаған грек метафизикасын толығымен осы кітаптан үйрендім».Фараби музыкамен де айналысқан, тіпті «канун» деп аталған аспапты (домбыраға ұқсас) өзі ойлап шығарған және осы аспаппен бірнеше әндер де шығарған.Оның «музыка- кітабы»-музыка жөнінде жазылған алғашқы ғылыми зерттеу.Фараби Алепподан Шамға(Дамаск),Шамнан Каирге сапар шеккенде жұрт арасына өзінің пікірлерін таратқан,білімге қызмет еткен.Ол Алеппода 950 жылы январь айында қайтыс болып,Шам қаласының жанындағы Баб-ул-Сағыр деген жерде жерленді. Фарабидің ойы,қөз қарастары,өте жемісті еңбектері, түсіндіргісі келген ойын өте жеңіл түсіндіре алатын қасиеті Шығысты да,Батысты да таң қалдырды. 

Әбу Насыр әл-Фараби (870— 950) — қыпшақ даласынан шыққан ұлы энциклопедист ғалым, астролог, музыка теоретигі. Ол әскербасының отбасында дүниеге келген. Отырар медресесінде, Шам, Самарқан, Бұқара, кейін Харран, Мысыр, Халеб (Алеппо), Бағдат шаһарларында білім алған. Ол түркі ойшылдарының ең атақтысы, әлемдегі екінші ұстаз атанған ғұлама. Оның заманы “Жібек жолы” бойындағы қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Орта Азия, Парсы, Иран, араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейген ол көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасады. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл. Философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 164 трактат жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе, Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады. (Аристотельдің “Метафизика”, “Категория”, “Бірінші және екінші аналитика” сияқты басты еңбектеріне түсіндірмелер жазған.)Адамның өз болмысын өзі танып-білуіне философиялық тұжырымдар жасаған. Бұл мәселені логика, этика, педагогика тұрғысынан кеңінен саралап, өзара сабақтастықта қарастырады. Ол рухани бастауларды жан-дүние үндестігінен, әдеміліктен, қанағаттанудан, бақыттан іздестірді. “Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мемлекет қайраткерлерінің қанатты сөздері” және т.б. еңбектері бар.Ғылымдардың шығуы” деп аталатын трактатында математиканың шығу тегі мен себептерін ашуға тырысады. Астрономияға байланысты еңбектеріне “Алжебрге түсініктеме”, “Геометриялық фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани әдіс-айлалар кітабын” жатқызуға болады. Арифметика саласында “Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе”, физика саласында “Вакуум туралы”, медицина саласында “Адам ағзалары жөніндегі Аристотельмен алшақтығы жөнінде Галенге қарсы жазылған трактат”, музыкаға байланысты “Музыканың ұлы кітабы” еңбектері әлемді мойындатқан дүниелер.  аде Фараби приступил к изучению различных отраслей науки и языков. Его интересовали астрономия, логика, теория музыки, математика, этика, медицина, психология, право. Именно в Багдаде он основательно пополняет свои знания, входит в контакт с видными учеными и по истечении определенного времени занимает первенствующее место среди них благодаря нравственной высоте и силе мысли. Именно здесь ему был присвоен титул «Муаллим ассана» - Второй учитель. Звание «второго» подразумевало наличие «первого», под которым имелся в виду Аристотель.

Вскоре Фараби стал известным учёным. В 941 году он перебирается в Дамаск, где проводит оставшуюся часть жизни, занимаясь научной работой. В Дамаске Фараби завершает начатый ранее «Трактат о добродетельном городе».

В первые годы жизнь Фараби в Дамаске не была легкой. Он в большей степени жил подальше от дворцовой суеты, довольствуясь скромным жалованием в четыре дирхема, а научной деятельностью занимался лишь по ночам, при свете купленной на заработанные днем деньги свечи.

Хочу отметить, дорогие ребята, что он много времени уделял изучению языков и в этом достиг поразительных результатов. В конце жизни он владел более чем семьюдесятью языками!

В литературе существует рассказ, как в Дамаске Фараби пришел к правителю Сайф ад-Дауле, когда у него происходило собрание ученых.    Когда Фараби вошел в зал, где правитель восседал на троне, тот предложил ему сесть. Тогда ученый спросил:   «Как сесть, сообразно моему сану или сообразно твоему?» «Сообразно твоему», - ответил правитель. Тогда Фараби прошел мимо всех эмиров и сел около трона. Государь рассердился и сказал своему телохранителю на тайном языке, который знали только немногие посвященные: «Этот тюрк нарушил все правила приличия, поэтому, когда он встанет (по окончании собрания), вы накажете его за невоспитанность».  Тогда Фараби спросил: «Я никакого проступка не совершил, за что я буду наказан?». Услышав этот вопрос, изумленный Сайф ад-Даула спросил: «Ведь в народе этого языка никто не знает, где и у кого ты его изучал?». Аль Фараби ответил: «Мне пришлось изучать многие языки, я знаю больше 70 их». В этот момент кто-то из ученых задал вопрос, и началась дискуссия среди собравшихся. Никто не мог ответить на этот вопрос, и тогда Второй учитель всесторонне разъяснил его, и никто не смог с ним спорить.  Правитель обратился к Фараби:   «Судя по всему, ты и есть тот, кого среди знатоков тайн мира называют «вторым» после Аристотеля?" Аль-Фараби ответил утвердительно. И пришлось Сайф ад-Дауле просить у него прощения за то, что не узнал мудреца и обидел его, а Аль-Фараби пожелал правителю здоровья.

Фа­раби меч­тал прос­ве­тить на­род, соединить просвещение с развитием в людях человечности. Его кре­до: че­ловек, стре­мящий­ся к на­уке, дол­жен быть дос­той­ным и хо­рошо вос­пи­тан­ным. Он дол­жен на­чинать с изу­чения Корана и юри­дичес­ких на­ук, быть чест­ным и прав­ди­вым, дер­жать­ся по­дальше от инт­риг, лжи, хит­ростей; дол­жен быть сво­бодо­мыс­ля­щим че­ловеком, опи­ра­ющим­ся на ос­но­вы пра­ва, ис­поль­зо­вать прин­ци­пы ша­ри­ата, не ис­ка­жая их.

Не малый вклад внес Фараби и в музыковедение. Основной его работой в этой области является «Большая книга о музыке», которая является важнейшим источником сведений о музыке Востока и древнегреческой музыкальной системе. В этой книге Фараби дает развернутое определение музыки, раскрывает её категории, описывает элементы, из которых образуется музыкальное произведение, всесторонне обосновывает положение о положительных свойствах музыки и ее воспитательной роли.

Мыслитель считал интеллект одним из необходимых атрибутов деятельности человека. Он счи­тал, что ин­теллект — ос­но­ва че­ловеч­ности; до­казы­вал бесс­мыс­ленность столк­но­вений и войн меж­ду людь­ми. По­это­му дос­тичь са­мого выс­ше­го бла­га, то есть счастья и ми­ра на зем­ле мож­но толь­ко че­рез комп­ро­мис­сы. Ради достижения реального счастья Фараби призывал людей к самосовершенствованию путем постоянного поиска и обучения. В «Социально-этических трактатах» ученый писал, что только «благодаря нраву от человека исходят безобразные и прекрасные действия».

В завершение, хочу отметить вам, ребята, что Фараби был поистине человеком мирового уровня. Он сблизил и синтезировал в своем творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, греческой, индийской и своей собственной, тюркской культуры. Он оставил после себя богатое наследие, охватывающее самые раз­личные отрасли знаний. Ученый написал около 160 трактатов по философии, этике, эстетике, логике, лингвистике, литературоведению, музыке, математике, физике, астрономии и другим наукам. Имя аль-Фараби прославили такие труды, как «Слово о классификации наук», «Ответы на вопросы философов», «Книга букв», «О том, что должно предшествовать изучению философии», «О значении слова интеллект», «Отношение философии к религии» и многие другие.

 

 

 

Добавить комментарийКомментарии (0)


Этот материал еще никто не прокомментировал.