KZ

Главная страница

Электронная библиотека

Электронная библиотека
УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 3 класса

Учебник для 3 классов общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету «Самопознание».

ТЕТРАДЬ УЧЕНИКА "САМОПОЗНАНИЕ" для 8 класса

В тетради предлагаются задания, разработанные в соответствии с обновленным содержанием учебника для 8 класса.

8-сынып бойынша "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУШЫ ДӘПТЕРІ

Оқушы дәптері оқушылардың шығармашылық және жобалық іс-әрекеттер орындауына арналған.

ТЕТРАДЬ УЧЕНИКА "САМОПОЗНАНИЕ" для 6 класса

В тетради предлагаются задания, разработанные в соответствии с обновленным содержанием учебника для 6 класса. Эти задания предусмотрены для самостоятельной работы ученика с целью дальнейшего осмысления изучаемых тем, развития навыков служения обществу.

6-сынып бойынша "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУШЫ ДӘПТЕРІ

Оқушы дәптерінде жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде әзірленген 6-сыныпқа арналған оқулық мазмұнына сәйкес тапсырмалар ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 4 класса

Учебник для 4 класса общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету «Самопознание».

4-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

4-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің мәнін ашып, жарыққа шығаратын оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 9 класса

Учебник для 9 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания.

Категории