KZ

Главная страница
Электронная библиотека
Электронная библиотека


УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 4 класса

Учебник для 4 класса общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету «Самопознание».

4-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

4-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің мәнін ашып, жарыққа шығаратын оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 10 класса

Учебник для 10 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания образования.

10-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

10-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 9 класса

Учебник для 9 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания.

9-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

9-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

Могущество самопознания

Пифагор (570 – 496 гг. до н.э.) – одна из величайших фигур, завещанных нам античностью.

3-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

3-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық кұндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің мәнін ашып, жарыққа шығаратын оқу материалдары ұсынылған.

Категории