KZ

Главная страница
Электронная библиотека
Электронная библиотека


3-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

3-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық кұндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің мәнін ашып, жарыққа шығаратын оқу материалдары ұсынылған.

6-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

6-сыныпқа арналған оқулық "Өзін-өзі тану" пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

8-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

8-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық кұндылықтар мен олардың қасиеттерінің мәнін ашу арқылы өзін-өзі тануға, өмірдің мәнін іздеуге және өмірдегі өз орнын табуға көмектесетін оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 3 класса

Учебник для 3 классов общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету "Самопознание".

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 6 класса

Учебник для 6 классов общеобразовательных школ разработан на основе учебной программы обновленного содержание по предмету "Самопознание".

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 8 класса

Данный учебник разработан на основе обновленной учебной программы по предмету "Самопознание". В нем представлены материалы, которые раскрывают сущность общечеловеческих ценностей и способствуют развитию нравственных качеств человека.

ТЕТРАДЬ УЧЕНИКА "САМОПОЗНАНИЕ" для 8 класса

В тетради предлагаются задания, разработанные в соответствии с обновленным содержанием учебника для 8 класса.

8-сынып бойынша "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУШЫ ДӘПТЕРІ

Оқушы дәптері оқушылардың шығармашылық және жобалық іс-әрекеттер орындауына арналған.

Категории