KZ

Главная страница
Электронная библиотека
Электронная библиотека


УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 7 класса

Учебник для 7 класса общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету «Самопознание».

8-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

8-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық кұндылықтар мен олардың қасиеттерінің мәнін ашу арқылы өзін-өзі тануға, өмірдің мәнін іздеуге және өмірдегі өз орнын табуға көмектесетін оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 8 класса

Данный учебник разработан на основе обновленной учебной программы по предмету "Самопознание". В нем представлены материалы, которые раскрывают сущность общечеловеческих ценностей и способствуют развитию нравственных качеств человека.

9-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

9-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 9 класса

Учебник для 9 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания.

10-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

10-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 10 класса

Учебник для 10 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания образования.

5-сынып бойынша "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУШЫ ДӘПТЕРІ

5-сынып бойынша оқушы дәптері оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттер, топпен жұмыс орындауына арналған.

Категории