KZ

Главная страница
Электронная библиотека
Электронная библиотека


УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 6 класса

Учебник для 6 классов общеобразовательных школ разработан на основе учебной программы обновленного содержание по предмету "Самопознание".

7-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

7-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің мәнін ашып, жарыққа шығаратын оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 7 класса

Учебник для 7 класса общеобразовательных школ разработан на основе обновленной учебной программы по предмету «Самопознание».

8-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

8-сыныпқа арналған оқулықта жалпыадамзаттық кұндылықтар мен олардың қасиеттерінің мәнін ашу арқылы өзін-өзі тануға, өмірдің мәнін іздеуге және өмірдегі өз орнын табуға көмектесетін оқу материалдары ұсынылған.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 8 класса

Данный учебник разработан на основе обновленной учебной программы по предмету "Самопознание". В нем представлены материалы, которые раскрывают сущность общечеловеческих ценностей и способствуют развитию нравственных качеств человека.

9-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

9-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

УЧЕБНИК "САМОПОЗНАНИЕ" для 9 класса

Учебник для 9 класса общеобразовательной школы разработан на основе учебной программы обновленного содержания.

10-сыныбына арналған "ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ" ОҚУЛЫҒЫ

10-сыныпқа арналған оқулық «Өзін-өзі тану» оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.

Категории